DE NIEUWE BREUGEL

Op
vrijdag 12 februari 2016 gaan wij eens de magische toer op.
Laat je eens verleiden om dit wonderlijke schouwspel bij te wonen.
Graag reservatie opdat er voor de nodige plaatsen kan gezorgd worden.
Inlichtingen : info@denieuwebreugl.be
Het bestuur van De Nieuwe Breugel